הקמת עסק למטפלים - דף הבית


אתר זה מסביר דברים שונים שקשורים להקמת עסק באופן כללי, ולדרך העבודה המומלצת למטפלים אלטרנטיבים מורים ועוד. 


(הנוכחות שלכם בעסק היא חשובה. עובדים בעסק מניבים פחות מהבעלים)