להמשיך ולהתפתח

להמשיך ולהתפתח

פה יהיו המאמרים הבאים:
  • לקבל טיפול מאחרים
  • להמשיך וללמוד אותו דבר
  • להשאיר יום פנוי בשבוע
    • אף אחד לא מצפה שמטפל בין 5 שנים יהיה מעולה. 
  • קשר עם אלוהים

Comments