הקשר שלכם עם רשויות המס

הקשר שלכם עם רשויות המס

פה יהיו המאמרים הבאים:
 • עוסק פטור/ עוסק מורשה / חברה
 • כדאי לשלם מס הכנסה
 • מעמ
 • ביטוח לאומי
 • עזרה מרשויות המס
 • בלי תשלום מיסים זה קשה להינות מהכסף


 • על מנת להגיש את הדוח השנתי אתם צריכים שיהיו לכם את המסמכים הבאים (לא כולם)
  • הנהלת חשבונות
   • ספר תקבולים ותשלומים (חובה)
   • את כל הקבלות שלכם (כל ספרי הקבלות) 
   • קלסר עם כל ההוצאות (מסודרות לפי חודשים)

  • דווחים על תשלומים במהלך השנה

   • מס הכנסה צריך פנקס המקדמים מס הכנסה (משולם) או אישורים שהדפסתם 
   • עוסק מורשה דוחות של מעמ לשנה שהיתה
   • עוסק פטור צריך דוח עסקאות שנתי למעמ
   • ביטוח לאומי הפנקס של השנה הנוכחית (שם רשום כמה שילמתם בשנה שעברה)
   • אם היו לכתם תכתובות נוספות עם מס הכנסה, מעמד וביטוח לאומי
  • אישורי הכנסות
   • אישור הכנה שנתית לשכיר (טופס 106) שלכם ושל בנות הזוג שלכם או בני הזוג שלכם
   • אישורים על כל הכנסה שהיתה לכם
   • שכר דירה (עם צילום חוזה)
   • אישורי קבלת פיצויי פיטורים, .. קופות גמל ועוד
   • קיצבה מביטוח לאומי
   • רווחים והפסדים משוג ההון ותוכניות חיסכון ועוד
   • אישור על ניסוי מס במקור מההכנסה (טופס 857)
  • אישורי תשלומים
   • הפקדות לקצבה, הפקדות לביטוח אובדן כושר עבודה, הפקדות לביטוח חיים
   • הפקדות לקרן השתלמות
   • הפקדות לפנסיה
  • אישורים קבלת זיכויים
   • אישור על טיפול בילדים ליקויי למידה ובכלל
   • החזקת קרובי משפחה במוסד, הורים או ילדים
   • אישורים על קבלת תארים באוניברסיטה (מוכרת) : תואר ראשון, שני 
   • אישור על תרומות למוסדו שהוכרו לשם כך


 • אם לא מצאתם רואה חשבון פנו אלי ואנסה להמליץ לכם על אחד. 

קישורים

Comments