א. איך להביא לקוחות/ מטופלים/ תלמידים

כיצד לעודד אנשים להגיע אליכם

    חלק זה עוסק בדרך להתחיל. בהמשך אנשים יגיעו אליכם מפה לאוזן, בשלב זה עליכם לעשות פעילויות אקטיביות. 

    איך לעודד אנשים להגיע אליכם לטיפול/ שיעור/ הנחיה. 

    יש לזכור שיש פה רעיונות חשובות לקחת מספר רעיונות את את כולם ולהתמיד בהם. 

    לתת זמן לאנשים להגיע אליכם לאורך זמן. 

    יש לזכור ששום פעולת שיווק בפני עצמה לא תביא לכם אנשים כל הזמן. אנשים יגיעו לאורך זמן.